කරවිල Capsule | Herbal.LK

කරවිල Capsule
List price: LKR 0.00
Price: LKR 1,950.00
SKU: BBL-015-0010-02

Description

කරවිල කියන්නේ දියවැඩියා රෝගීන්ට ආශීර්වාදයක් ,කරවිල වල දියවැඩියාව පාලනය කිරීමට උපකාරී වන ඉන්සියුලින් වැනි සංයෝග බොහොමයක් අඩංගු වෙලා තියෙනවා.මෙපමණක් නොවෙයි දියවැඩියාව පාලනයට හේතු වෙන බොහෝ ගුණයන් මෙහි අන්තර් ගත වෙනවා.

සිරුරේ බර අඩු කර ගැනීමට

ඇස්,සම සහ හිසකෙස් වලට අවශ්‍ය නිසි පෝෂණය ලබා ගැනීමට

කොලෙස්ටරෝල් පාලනයට ආදී දේ සදහා ප්‍රත්‍යක්ෂ ඖෂදයක්

250mg

1690/-

90 Capsule

Back to Top