කුරුදු Capsule | Herbal.LK

කුරුදු Capsule
List price: LKR 0.00
Price: LKR 1,690.00
SKU: BBL-015-0012-01

Description

කුරුදු වල අභ්‍යන්තර ගුණ බොහොමයක් තිබෙනවා.

ප්‍රධාන වශයෙන්

1)හදවත් රෝග

2) රුධිරයේ සිනි මට්ටම පාලනය කරගැනීමට

3) ආහාර දිරවිමට

4) බඩ පපුව දැවිල්ලට

5) ඔක්කාරය

6) ආමාශ ගත වේදනා

7) බඩ පිපුම

ආහාර නොදිරවිම වැලැක්වීම

විශේෂයෙන් ආහාර ජීර්ණය පහසු කිරීම පදනම් කරගෙන මෙම නිෂ්පාදනය ඔබට අප හදුන්වා දෙනවා.

250mg

    1690/-

    90 Capsule

Back to Top