මුරුංගා Capsule | Herbal.LK

මුරුංගා Capsule
List price: LKR 0.00
Price: LKR 1,950.00
SKU: BBL-015-0016-02

Description

දෙවියන් තෑගි කල දීර්ඝායුෂ ශාක පත්‍රය මුරුංගා

මුරුංගා යනු පෝෂණ පදාර්ත බහුල දෙයක්

කැල්සියම් බහුල ප්‍රභවයක් වන අතර එහි විටමින් සහ ඛනිජ ලවණ ගණනාවක් අඩංගු වේ.

මුරුංගා විසින් කොලෙස්ටරෝල් අඩු කරයි

මුරුංගා පිළිකා සමඟ සටන් කරයි

මුරුංගා දියවැඩියා රෝග ලක්ෂණ කිහිපයක් අඩු කිරීමට උපකාරී වේ

මුරුංගා මොළය නිරෝගීව තබා ගැනීමට උපකාරී වේ

එය අක්මාව ඔක්සිකරණය, විෂ වීම හා හානිවලින් ආරක්ෂා කරයි.

ඉක්මනින් තුවාල සුව කර ගැනීමට උපකාරි වේ

ශරීරයෙ අනවශ්‍ය බර අඩු ක‍ර ගනිමට උපකරී වේ

කිරි දෙන මව්වරුන්ගේ මව්කිරි වැඩි කරයි

 250mg

1690/-

 90 Capsule

Back to Top