ලුණුවිල Capsule | Herbal.LK

ලුණුවිල Capsule
List price: LKR 0.00
Price: LKR 1,950.00
SKU: BBL-015-0021-02

Description

මතක ශක්තිය ගෙන එන වටිනා ඖෂධීය ශාකයක් ලෙස ලුණුවිල හැඳින්විය හැකියි.බ්‍රහ්මයා ලබාදුන් ත්‍යාගයක් ලෙස හින්දූන් විශ්වාස කරන බැවින් එය බ්‍රාහ්මී ලෙසද හඳුන්වනු ලැබේ .

මොළයේ පටක වර්ධනය කිරීමේ ශක්තිය,

මානසික දුර්වලතා දුරලිම ,

මතක ශක්තිය වැඩීමට,

බුද්ධි වර්ධනයට ,

මානසික ඒකාග්‍රතාව රැකීමට,

මෙන් ම උන්මාද හා ශීර්ෂ රෝග සුව කිරීමට

මලබද්ධ‍ය දුරු කිරීමට හා

සිරුරේ විෂහරණයටත් මුත්‍රාකාරකයක් ලෙසත් ක්‍රියාත්මකවනවා. මනස සුවපත්කර නින්ද ත් ලබා දෙනවා.

දරුවන්ට පමණක් නොව වියපත් වන්නන්ටද ලුනුවිල මගින් වටින මෙහෙයක් ඉටුවෙනවා. ඒවායේ ඇති සුවිශේෂ සංයෝග මගින් මොළයේ නව සෛල ජනනයට උත්තේජන සපයමින් මහලුවියේ මොළයේ ඇතිවන අඩපණවීම් වළකාලනවා. තරුණකම දිගු කර දෙනවා.

     250mg

    1690/-

    90 Capsule

Back to Top