nuwanHerbal's blog | Herbal.LK

nuwanHerbal's blog

විටමින් කියන්නෙ මොනවද ?

Undefined

විටමින් කියන්නේ.. ශරීර වර්ධනයට හා ක්‍රියාකාරිත්වයට අත්‍යාවශ්‍ය කුඩා කාබනික සංයෝගයන්. ශරීරය තුළ නිපදවා ගන්න බැහැ.. ආහාර වලින් ගන්න ඕන..

* විටමින් වලින් කාර්යභාරයන් ගොඩාක් කරනව.. පොදුවේ ගත්තාම මෙහෙමයි..

ගැස්ට්‍රයිටිස් කියන්නේ වදයක්ද

Undefined

* වෙස් වලාගෙන ආ දේවාශිර්වාදයක් ?..
* මුලින්ම බලමු ගැස්ට්‍රයිටීස් ඇති වෙන්න හේතුවන හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය තියෙන්නේ ඇයි කියලා..

දේශීය බත්පත

Sinhala

හොඳම ඖෂධය නිවැරදි ආහාරයයි... ප්‍රතිශක්තිය.. ව්‍යාධි ක්ෂමත්වය.. එතනයි.. විද්‍යාත්මක විග්‍රහයකුත්, එක්ක... ***ජීවිතය*** අපි ඔක්කොම කරන්නේ මොකටද ?.. ජීවත් වෙන්න...

* ජීවත් වෙනවා කියන්නේ මොකටද ?... සතුටින්.. නිරෝගීව.. හොඳ ආයුෂක්.. වැඩදායකව.. ජීවන ගමනක් යන එකටනේ.. ඒක සෞන්දර්‍යයාත්මක චාරිකාවක්..

Back to Top